Moksliniai tyrinėjimai

 

Skulptūra (I dalis). Kristaus krikštas

Tekstas iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 
pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201 
(Originalo kalba netaisyta)

Kristaus krikštas

Kristaus krikšto statulėlė yra grupinė, sudėta iš Kristaus, šv. Jono figūrų ir viršuje jų galvų bareljefiniai išpjaustytos šv. Dvasios. Šv. Jonas Nepomuka dešinėje rankoje laiko kryžių, kairėje kankintinio simbolį - palmę; aplinkui galvą turi penkių žvaigždžių nimbą.

Kristaus krikšto prototipo susekti mums neteko. Šv. Jono Nepomukos statulėlių prototipai galėjo būti raižytieji šventųjų paveikslėliai, kurių pavyzdžius matome gr. Tiškevičiaus leidiny „Pomniki  rytownictwa...“166).

Pauliaus Galaunės piešinys

 

Grįžimas į I-ąją P. Galaunės straipsnio apie senąsias lietuvių skulptūras dalį. („Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi  pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201): 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine