Moksliniai tyrinėjimai

 

Skulptūra (I dalis)

Tekstas iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 
pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201 
(Originalo kalba netaisyta)

Laiminąs žemės rutulį Kristus

Čia tenka paminėti Kristaus, laiminančio pasaulį - žemės rutulį, statulėlę. Čia Kristus vaizduojamas sėdįs, kairėje rankoje laikąs žemės rutulį, o dešine laiminąs. Šios, palyginti, retai aptinkamos statulėlės prototipu galime laikyti to paties vardo Vilniaus katedros bažnyčioje paveikslą, apie ką mums plačiau teks kalbėti ieškant mūsų raižinių prototipų.

Be Mūkos, visi mūsų suminėti Kristaus vaizdavimai sudaro mūsų liaudies skulptorių vyriausius Kristaus vaizdavimo siužetus.

Pauliaus Galaunės piešinys

„Kristus laimina pasaulį“

Grįžimas į I-ąją P. Galaunės straipsnio apie senąsias lietuvių skulptūras dalį. („Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi  pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201): 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine