Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „KRYŽIAI“. I dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Galaunės  knygos „Lietuvių liaudies menas“, skirtos skyriui 
„Kryžių tipizacija“. Kaunas, 1930. Pauliaus Galaunės piešiniai. 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine