Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „KRYŽIAI“. II dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Galaunės  knygos „Lietuvių liaudies menas“, skirtos skyriui 
„Kryžių tipizacija“. Kaunas, 1930. Pauliaus Galaunės piešiniai. 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine