Moksliniai tyrinėjimai

 

 

VIRTUALI PARODA

„LIETUVIŲ LIAUDIES MEMORIALINIAI PAMINKLAI“. VII dalis - 

XIX a. lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai: Bonifaco Norvaišos (1841 - 1913) darbai

A. Širmulis: „Prielaidos lietuvių liaudies memorialinių paminklų bei jų skulptūrinės puošybos ištakoms nustatyti“

Nuotraukos iš Alfredo Širmulio knygos „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis“. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. Dėkojame prof. A. Širmuliui už suteiktą galimybę virtualioje parodoje naudoti leidinio nuotraukas 

Memorialinio koplytstulpio Šilalės rajono Restrų kaimo Kungio sodyboje fragmentas  Memorialinis koplytstulpis. 1880 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilalės rajono Reistrų kaimo Kungio sodyba Memorialinis koplytstulpis. 1879 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilalės rajono Reistrų kaimo Ašmanto sodyba
Memorialinis kryžius. 1886 m. Granitas. Tauragės rajono Sartininkų Bažnyčios šventorius Memorialinio kryžiaus Tauragės raj. Sartininkų Bažnyčios šventoriuje fragmentas V. Mockaus antkapinis koplytstulpis. 1884 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilutės rajono Vainuto kapinės
Memorialinis kryžius. 1886 m. Granitas. Šilutės rajono Šiaudėnų kaimo Girskio sodyba M. Poškienės antkapinis kryžius. 1884 m. Granitas. Šilalės kapinės P. Prišmanto antkapinis paminklas. 1886 m. Granitas. Tauragės rajono Sartininkų kapinės

I dalis  II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis
VI dalis
  VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine