Moksliniai tyrinėjimai

 

Skulptūra (I dalis). Šv. Jonas Nepomukas 

Tekstas iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi 
pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201 
(Originalo kalba netaisyta)

Šv. Jonas Nepomukas, Šv. Jonas ir Kristaus krikštas. Nors šios dvi statulėlės nei savo vaizdavimo momentais nei ikonografiniu atžvilgiu nesutampa, bet gvildenti jas kartu turime dėl jų charakteringo lietuvių liaudyje beveik visiško sutapimo. Viena ir kita statulėlės yra statomos dažniausiai prie upių, upelių, šaltinių. Žodžiu, prie vandens ir tiltų. Kai pirma statulėlė tikrai vaizduoja šv. Joną ir Kristaus krikštą, tai antra tik šv. Joną Nepomuką. Bet vieną ir kitą žemaičiai vadina vienu vardu: „šv. Jonelis“, „Krikštytojas“. Tik daugiau nusimanantieji antrąjį šv. Joną  vadina - „Nepomucenas“.

 

 

 

 

 

Grįžimas į I-ąją P. Galaunės straipsnio apie senąsias lietuvių skulptūras dalį. („Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų plėtojimosi  pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 155-201): 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine