Regioniniai ypatumai

 

ALSĖDŽIŲ BAŽNYČIOS (PLUNGĖS RAJONAS)
 SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Švč. Mergelė Marija Rožančinė. Alsėdžių bažnyčios skulptūra. Medis, polichromija. Danutės Mukienės nuotrauka
Nežinomas XVII a. autorius. „Prisikėlęs Kristus“ po restauravimo. Medis, polichromija, paauksavimas. Danutės Mukienės nuotrauka
Nežinomas XVIII-XIX a. autorius. „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“. Medis, polichromija. M. Iršėno nuotr. Nežinomas XVIII-XIX a. autorius. „Nazarietis“.  Medis, polichromija. 
M. Iršėno nuotr.
Nežinomas XIX-XXI a. autorius. „Šv. Kazimieras“.  Medis, polichromija, auksavimas. M. Iršėno nuotr. Nežinomas XVIII a. autorius. „Šv. Petras“.  Medis, polichromija, auksavimas. 
M. Iršėno nuotr.

Keturios apatinės nespalvotos nuotraukos – iš 2002 m. 
Vilniaus dailės akademijos iš leistos knygos „Alsėdžiai“

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine