Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA UTENOS
KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE“. III dalis

 Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje

 

„Šv. Jonas Nepomukas“. UKM 2431 / D 37.
Nolėnų kaimas, Utenos rajonas 

„Šv. Jonas Nepomukas“. UKM 2736 / D 43.
Maščionių kaimas, Anykščių rajonas
„Šv. Jonas Nepomukas“. UKM 8043 / D 26.
Utenos kapinės
 „Prisikėlęs Kristus“. UKM 4410 / D 20.
Leliūnai, Utenos rajonas
„Arkangelas Mykolas“. Adolfas Ivanauskas.
UKM 4410 / D 448. Karboriškių kaimas,
 Utenos rajonas
„Šv. Jonas Nepomukas“. Antanas Deveikis. 
UKM 3575 / D 79. Pakalniai, Utenos rajonas
„Altorėlis“. Antanas Deveikis.UKM 15678 / D 89. 
Ažugirių kaimas, Utenos rajonas
„Šv. Marija“, 1918 m. Adolfas Ivanauskas.
UKM 4410 / D 448. Karboriškių kaimas, 
Utenos rajonas.
 

Parengta pagal katalogą  „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

I dalis   II dalis   IV dalis   V dalis    VI dalis   VII dalis 

  VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

 

     

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine