Lietuvos muziejų rinkiniuose

 


Virtuali paroda

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA UTENOS
KRAŠTOTYROS MUZIEJUJE“. XI dalis

 Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje

„Šv. Jonas Krikštytojas“ iš „Jėzaus krikšto“, 
1939 m. Liudvikas Meldaikis. 
UKM 2734 / D 56. Maščionių kaimas, 
Utenos rajonas
„Nukryžiuotasis“. Miškeliūnas. 
UKM 12436 / 432. Gykių kaimas,
Anykščių rajonas
„Šv. Jonas Krikštytojas“ iš „Jėzaus krikšto“, 
Feliksas Vaškelis. UKM 10384 / D 408. Utena
„Nukryžiuotasis“. UKM 8924 / D 146.
Bijeikių kaimas, Anykščių rajonas
„Nukryžiuotasis“. UKM 15299 / D 439.
Balteniškių kaimas, Anykščių rajonas
„Nukryžiuotasis“, 1948 m. Pranas Tubys.
UKM 7795 / D 71. Utena
„Jėzus“ iš „Jėzaus krikšto“. UKM 2463 / D 7.
Debeikių bažnyčia, Anykščių rajonas
„Jėzus“ iš „Jėzaus krikšto“. UKM 2251 / D 3.
Kaniūkų kapinės, Utenos rajonas
„Angeliuko galvutė“. UKM 2717 / D 36. 
Alantos bažnyčia, Molėtų rajonas
„Nukryžiuotasis“. UKM 2309 / D 5.
Marijampolės rajonas
 

Parengta pagal katalogą „Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje“. Utena, 2002

 

I dalis   II dalis   III dalis   IV dalis  V dalis 

 VI dalis   VII dalis   VIII dalis  IX dalis   X dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine