Liaudies menininkai

 

AUGUSTINAS POTOCKIS

Virtuli Augustino Potockio darbų paroda

 

Augustinas Potockis gimė 1852 m. Telšių apskrities Patumšių dvaro kumetyne. Kurį laiką gyveno Luokėje. Dirbo ne tik statulėles, bet ir kryžius. Savo darbais garsėjo Telšių, Luokės, Pavandenės, Janapolės, Upynos, Tryškių, Užvenčio apylinkėse. Mirė 1945 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomos šios A. Potockio skulptūrėlės: trys Pietos, Šv. Agota, Švč. Marija Maloningoji.

 

Nuotraukoje: Augustinas Potockis

Iliustracija iš leidinio „Lietuvių liaudies menas“. Vilnius, 1963

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine