Liaudies menininkai

 

J O N A S   O R V I D A S

Parengta pagal Alfredo Širmulio knygą „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai".
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 m. 

Jonas Orvidas XX a. pradžioje iš Gruzdžių miestelio Šiaulių rajone atvyko gyventi ir dirbti į Salantų miestelį. Čia jis kurį laiką statomai Salantų bažnyčiai tašė akmenis. 1911 m. bažnyčios statyba buvo užbaigta, tačiau Jonas Orvidas pasiliko gyventi Salantuose. Jis savo ateitį siejo su akmentašyste, o Salantų apylinkėse gausu akmenų. Pinigų šeimai jis uždirbdavo tašydamas akmenis. 1937 m. jis šalia Salantų miestelio esančiame Gargždelės kaime nusipirko gyvenamą namą ir žemės. Čia ir įsikūrė su šeima. 
1939 m. J. Orvidas mirė. Jo darbą tęsė sūnus Kazys - Viliaus Orvido tėvas.

Jono Orvido sūnus Kazys Orvidas>>>

Jono Orvido anūkas Vilius Orvidas>>>

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine