Liaudies menininkai

 

 
JERONIMAS RUMŠA (apie 1863-1911)
 
Jeronimas Rumša - XIX a. pabaigos - XX a. pradžios Klaipėdos rajono dievdirbys. Spėjama, kad jis galėjo gyventi 1963-1911 metais. Švėkšnoje buvo baigęs dvi pradinės mokyklos klases. Duoną pelnėsi iš batsiuvio, dailidės, šaltkalvio darbo.
Daugiausiai J. Rumšos sukurtų šventųjų skulptūrėlių būta Veiviržėnų apylinkėse.
Menotyrininkai jo kūrybą lygina su kito minėtu laikotarpiu tose pačiose apylinkėse gyvenusio ir kūrusio dievdirbio - J. Piauloko - darbais.
J. Rumša žinomas ir kaip uždraustos lietuviškos spaudos platintojas.
Nuo 1904 m. gyveno Rietave, grojo Oginskio orkestre. Jis dalyvavo ir 1905-1907 m. revoliucijoje.
Tyrinėjant jo identifikuotus darbus, matyti, kad J. Rumša darė labiausiai šiame krašte populiarių šventųjų skulptūrėles - šv. Jurgio, šv. Florijono, Marijos Maloningosios ir kt..
Zita Žemaitytė, publikacijoje „Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai“ (Dailėtyra. V.: „Vaga“, 1981. P. 255) analizuodama J. Rumšos kūrybą, rašo: „J. Rumša remiasi ikonografijoje vyravusiu vaizdavimu. Jo skulptūros panėši į gipsines, pradėtas platinti Lietuvoje XX a. trečiajame dešimtmetyje. Įdomiausias iš minėtų darbų yra „Šv. Jurgis“. Meistras jį traktuoja dekoratyviai: ištęsto liemens žirgas priekinėmis kojomis remiasi į sparnuoto labai apibendrintų formų slibino galvą. Čia stipriai jaučiama liaudiška mąstysena, deformacija. Karalaitės figūra, kuri paprastai šios temos interpretacijoje vaidina lygiareikšmį vaidmenį, čia yra visai mažutė (25 cm) palyginti su raitelio figūra (45 cm), ir pastatyta ant atskiro stovelio; ji neturi psichologinio ryšio su kūrinio visuma. Menininkui, matyt, buvo svarbu sustatyti visus reikalingus šiai temai komponentus. Kaip juos sujungti į vieną visumą, jis negalvojo. Skulptūros nuspalvintos baltais, juodais, raudonais, aliejiniais dažais.“ 
 
Literatūra:
1. Zita Žemaitytė. „Senoji Žemaitijos liaudies skulptūra ir jos meistrai“. Dailėtyra. V.: „Vaga“, 1981. P. 224-255
2. J. Petrulis. „Jeronimas Rumša“. Kraštotyra. V., 1963. P. 106-108

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine