Liaudies menininkai

 

K A Z Y S   O R V I D A S

Parengta pagal Alfredo Širmulio knygą „Lietuvių liaudies memorialiniai 
paminklai". Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999 m.

Kazio Orvido tėvas – Jonas Orvidas – atvyko į Salantų miestelį XX a. pradžioje iš Šiaulių r. Gruzdžių miestelio ir dirbo akmentašiu prie statomos Salantų bažnyčios. 1911 m. bažnyčios statyba buvo baigta. Jonas Orvidas pasiliko Salantuose, kurių apylinkėse yra gausu akmenų. Jis tašė akmeninius paminklus ir iš to pragyveno. 
1937 m. jis šalia Salantų miestelio esančiame Gargždelės kaime nusipirko  gyvenamą namą ir žemės. Čia ir įsikūrė su šeima. 
1939 m. jis mirė, o jo pradėtą darbą tęsė sūnus Kazys – vėliau visoje Lietuvoje išgarsėjusio skulptoriaus Viliaus Orvido tėvas.
Sovietinės okupacijos laikotarpiu Kazys Orvidas pradėjo dirbti buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate, kur tašė granitinius postamentus sovietinės valdžios statomiems paminklams bei dekoratyvinėms skulptūroms: „Pergalės" paminklui Klaipėdoje, V. Rekašiaus – Plungėje, „Jūratės ir Kąstyčio" – Palangoje. Kazys Orvidas  įsirengė dirbtuvę savo sodyboje. Čia ir jo sūnus Vilius Orvidas mokėsi akmentašystės. 
Vykdant laukų melioravimo darbus, į Orvidų sodybą buvo atgabenta daugybė riedulių. 1973 m. po tarnybos sovietinėje kariuomenėje  į namus sugrįžo Vilius. Čia jis kartu su tėvu ir kitais bendraminčiais pradėjo kurti savo garsųjį muziejų.

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine