Moksliniai tyrinėjimai

 

 

VIRTUALI PARODA

„LIETUVIŲ LIAUDIES MEMORIALINIAI PAMINKLAI“. V dalis 

XIX a. lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai: Stepono Gailevičiaus (1815 - 1885) darbai

A. Širmulis: „Prielaidos lietuvių liaudies memorialinių paminklų bei jų skulptūrinės puošybos ištakoms nustatyti“

Nuotraukos iš Alfredo Širmulio knygos „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis“. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. Dėkojame prof. A. Širmuliui už suteiktą galimybę virtualioje parodoje naudoti leidinio nuotraukas 

Antkapinis paminklas sau. XIX a. antroji pusė. Granitas, geležis. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės  J. Mickevičiaus antkapinis paminklas. 1882 m. Granitas. Mažeikių rajono Grūstės kaimo kapinės Tas pats iš kitos pusės
Antkapinė plokštė. XIX a. antra pusė. Granitas. Mažeikių rajono Grūstės kaimo kapinės Antkapinis kryžius. XIX a. antroji pusė. Granitas. Mažeikių rajono Grūstės kaimo kapinės Tas pats iš kitos pusės
Kryževičių antkapinė plokštė. 1829 m. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės Geležinio kryžiaus fragmentas. XIX a. antroji pusė. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės K. Dobševičiaus antkapinė plokštė. XIX a. vidurys. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės
A. Daubaraitės antkapinė plokštė. 1878 m. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės S. Liutiko antkapinė plokštė. XIX a. vidurys. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės Antkapinio paminklo sau fragmentas. Senuko skulptūrėlė (21x19x9)
   
  Antkapinis kryžius. XIX a. vidurys. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės  

I dalis  II dalis   III dalis   IV dalis   VI dalis
VII dalis
   VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine