Moksliniai tyrinėjimai

 

 

VIRTUALI PARODA

„LIETUVIŲ LIAUDIES MEMORIALINIAI PAMINKLAI“. VI dalis 

XIX a. lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai: Bonifaco Norvaišos (1841 - 1913) darbai

A. Širmulis: „Prielaidos lietuvių liaudies memorialinių paminklų bei jų skulptūrinės puošybos ištakoms nustatyti“

Nuotraukos iš Alfredo Širmulio knygos „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis“. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. Dėkojame prof. A. Širmuliui už suteiktą galimybę virtualioje parodoje naudoti leidinio nuotraukas 

M. Vaitkaus antkapinis paminklas-koplytstulpis. 1874 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilalės rajono Tenenių kaimo kapinės Tas pats iš kitos pusės  M. Vaitkaus antkapinio paminklo-koplytstulpio fragmentas.
Memorialinio koplytstulpio Šilalės rajono Tenenių kaimo Bažnyčios šventoriauje fragmentas Memorialinio koplytstulpio Šilalės rajono Tenenių kaimo Bažnyčios šventoriuje fragmentas Memorialinis koplytstulpis. 1874 m. Granitas, geležis, stiklas, medis. Šilalės rajono Tetenių kaimo Bažnyčios šventorius
M. Kurpalienės antkapinis koplytstulpis. 1873 m. Granitas, geležis. Šilutės rajono Pajūriškių kapinės Kapinių vartai. 1872 - 1873 m. Granitas, geležis. Šilutės rajono Pajūriškių kapinės Memorialinis koplytstulpis ir kapinių vartai. 1872-1873 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilutės rajono Pajūriškių kapinės

I dalis  II dalis   III dalis   IV dalis   V dalis
VII dalis   VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine